کمیته بادی پامپ فدراسیون ورزش های همگانی، انجمن روش هاي تمريني

اهداف و وظایف

آئین نامه نحوه فعالیت کمیته بادی پامپ زیر مجموعه انجمن روشهای تمرینی 

تمام حقوق برای وبسایت رسمی بادی پامپ محفوظ است.
طراحی شده توسط حامد حسینی خواه