کمیته بادی پامپ فدراسیون ورزش های همگانی، انجمن روش هاي تمريني

معرفی بادی پامپ

"بادی پامپ " چیست؟

بادی پامپ یک نوع ورزش قدرتی- استقامتی است که با استفاده از وزنه و هالتر و انجام تمرینات قدرتی، باعث قوی شدن کل بدن میشود. در یک برنامه 60 دقیقهای، تمام گروههای اصلی عضلانی را بوسیله استفاده از بهترین تمرینات با وزنه به چالش میکشد، تمریناتی مانند:

اسکوات (Squats)

پرسها (Presses( (مثل پرس سینه)

لیفتها (Lifts) (بلند کردن و بالا بردن وزنه)

کرلها (Curls) (لیفتهایی که در آن اندام حالت قوس و منحنی را دنبال میکنند، مانند جلو بازو با دمبل یا هالتر)

موزیک خوب، مربی عالی، انتخاب مناسب وزنهها باعث میشود که شما در زمان کوتاهی به نتایج دلخواه برسید. مربیان بادی پامپ مانند جنگجویانی در نبرد با سبک زندگی بیحرکت و چاقی میباشد.

ابزار و تجهیزات بادی پامپ

وسایل مورد استفاده در کلاس بادی پامپ عبارتند ار:

 

هالترها، وزنه های آزاد، پلیت هاو تخته استپ


تمام حقوق برای وبسایت رسمی بادی پامپ محفوظ است.
طراحی شده توسط حامد حسینی خواه